Obchodní podmínky

Chicko Chicken nabízí rozvážkovou službu do většiny obydlených částí měst a blízkého okolí.

Minimální objednávka pro rozvoz je 250,-Kč .Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí.

Rozvoz
Minimalni objednávka pro rozvoz 250 kč
Rozvoz zpoplatněn = 59 kč

Platební podmínky

Za naše služby můžete platit v hotovosti nebo kartou na pobočce. Naši řidiči u sebe nemají více než 1000,-Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné. Veškeré platby probíhají v české měně.

Produkty

Nápoje a některé ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR").

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu email info@chickochicken.cz.

Chicko Chicken 2018

© 2020 Chicko Chicken.Všechna práva vyhrazena.

chicko.prace@gmail.com

IČ:06839355

voskovcova 1130/34, 152 00, Praha 5

Stranky spravuje WIX